FDF E7. Kvaglund   
 
 Hvad er FDF i Kvaglund
Sommerlejr

 Kredsleder:
 Kent Bjørnfort
kredsleder@skovhytterne.dk