Program for seniorvæbnere og opefter

Fra 7. klasse

tirsdage fra 19.00 til ca. 20.30


 

Som aftalt til opstart, laves programmet i fællesskab for et par måneder af gangen. Mærker tages som udgangspunkt på højeste niveau, hvis muligt.

   

8. – 10. august

Gensynstur i Hermods hytte i Marbæk

(Programmet er lavet med forbehold for ændringer)

 

Husk praktisk tøj, til ude som inde.

Har i spørgsmål er i velkommen til at kontakte:

Jan: 29 43 73 14, Søren: 61 63 86 60 eller Kent: 20 74 90 40

 

Møder markeret med pink vil som udgangspunkt være fællesmøder med væbnerne.

(Programmet er lavet med forbehold for ændringer)