Program for 2. seniorvæbnere og seniorer

fra 8. klasse

Tirsdage fra 19.00 til 20.30

 

26. juni - 2. juli

Kredssommerlejr på Holmeåborg

7. – 9. august

Gensynstur

(Programmet er lavet med forbehold for ændringer)

 

Husk praktisk tøj, til ude som inde.

Har i spørgsmål er i velkommen til at kontakte:

Jan: 29 43 73 14, Søren: 61 63 86 60 eller Kent: 20 74 90 40