Udlejning:

Vi opfordrer dig til at foretage en online-reservation af Skovhytterne.
Tjek kalenderen til højre og klik på knappen [ Online-booking ] for at booke lejren.

Kontaktoplysninger på udlejer:

Ellen Margrethe Bjørnfort
Fyrmestervænget 9
6710 Esbjerg V
Tlf: 22 75 67 96

udlejning@skovhytterne.dk

Hvem kan leje:

Skovhytterne udlejes til natur- og friluftsaktiviteter i og omkring det skønne Marbæk.

Det kan være FDF-kredse, spejderkorps og andre tilsvarende ungdomsorganisationer som ønsker at benytte hytten til dags- og weekendture eller f.eks. sommerlejre.

Endvidere udlejes Skovhytterne til grupper, institutioner, herunder skoler, til aktiviteter, herunder undervisning og lejrskoler, der indebærer et formål, der kan sidestilles med en spejderforenings aktiviteter/formål.

Tilsyn og afhjælpning af fejl og mangler

Skulle der mod forventning opstå problemmer eller behov for hjælp kan hytteudlejer eller tilsyn kontaktes.

Tilsyn ved Kent Bjørnfort tlf: 20 74 90 40.

Udlejningskalender: